A1 BETONGSTØP AS

Vanntett betong
Dette brukes mye på steder hvor det for eksempel er fuktproblem. Kjellere - altaner - etc.