A1 BETONGSTØP AS

Hurtigbetong
Dette er en alternativ betong som hvor du kan legge:
Fliser etter ca 2-3 dager.
Parkett etter ca 7 dager.